c/ Balmes 173, 3º 2ª, 08006 - Barcelona (España) (+34) 932 098 090 dom@domenech-advocats.com      Suscríbete
Una Comunidad De Propietarios No Siempre Está Obligada A Las Peticiones De Los Vecinos

Una comunitat de propietaris no sempre està obligada a les seves peticions

A Domenech Delsors Advocats hem defensat amb èxit els interessos d’una comunitat de propietaris enfront de la voluntat d’un sol propietari d’instal·lar un ascensor.

La pretensió del propietari ha estat rebutjada per l’Audiència Provincial de Barcelona, estimant íntegrament els fonaments de dret esgrimits pel nostre despatx professional. Sentencia que per la seva rellevància ha estat publicada en el diari EL PAIS, recollint en aquest article el text íntegre de la Sentència, on recomanem la seva lectura detinguda.

Va quedar acreditat que el recurrent, malgrat els seus antecedents mèdics, no tenia un “impediment absolut” per pujar o baixar escales, però també que no era inviable la instal·lació d’una cadira elevadora. En la mateixa mesura es va valorar la situació econòmica dels veïns enfront de les despeses que suposa la instal·lació d’un ascensor considerant que l’obligada instal·lació de l’ascensor imposaria una càrrega desproporcionada per a la resta.

El tribunal aplica la llei de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes, vigent al moment de la demanda, que afavoreix a les obres que faciliten l’accessibilitat sempre que no suposin una “càrrega desproporcionada“. La llei entén per càrrega desproporcionada aquelles actuacions el cost de les quals superi dotze mensualitats ordinàries de despeses comunes.

El tribunal en una sentència que qualifiquem d’excepcional, per ser contrària al corrent majoritari va valorar, aquest xoc de drets entre les dues parts, en benefici dels interessos del nostre client.

Les conseqüències econòmiques i el desequilibro de drets que suposava la instal·lació d’un ascensor per a la comunitat de propietaris defensada pel nostre despatx, a més de la concurrència d’altres circumstàncies i altres drets va resultar decisiu.

En conclusió, cal valorar sempre els drets de les dues parts i no quedar-se en els drets d’una sola de les parts.

Summary
Una comunitat de propietaris no sempre està obligada a les seves peticions
Article Name
Una comunitat de propietaris no sempre està obligada a les seves peticions
Description
A Domenech Delsors Advocats hem defensat amb èxit els interessos d'una comunitat de propietaris enfront de la voluntat d'un sol propietari d'instal·lar un ascensor
Author
Publisher Name
Domenech Delsors AAdvocats
Publisher Logo
This site uses cookies to enhance your experience. By continuing to the site you accept their use. More info in our cookies policy.     ACCEPT