c/ Balmes 173, 3º 2ª, 08006 - Barcelona (España) (+34) 932 098 090 dom@domenech-advocats.com       Suscríbete
Els 5 Passos Per A La Reclamació De La Plusvàlua

Els 5 passos per a la reclamació de la plusvàlua

  • 31 maig, 2017

En articles anteriors hem parlat de les recents Sentències que han considerat injust el pagament de la plusvàlua amb independència de l'increment o decrement del valor real del terreny. El passat 11 de maig de 2017 s'ha fet el pas…

Més Sobre La Plusvàlua

Més sobre la plusvàlua

  • 6 abril, 2017

En el nostre últim article "La plusvàlua, cap a una fiscalitat més justa", parlem de la recent Sentència del Tribunal Constitucional que reconeixia l'injust de l'impost de plusvàlua en les transmissions d'immobles en ser el resultat d'un càlcul automàtic partint…

La Plusvàlua, Cap A Una Fiscalitat Més Justa

La plusvàlua, cap a una fiscalitat més justa

  • 29 març, 2017

El Tribunal Constitucional ha reconegut l'injust d'un sistema d'imposició en les transmissions d'immobles fonamentat en l'establiment de l'impost (plusvàlua), sense tenir en compte l'increment o decrement real del valor del terreny d'acord amb el mercat. L'Impost sobre el Valor dels…

This site uses cookies to enhance your experience. By continuing to the site you accept their use. More info in our cookies policy.     ACCEPT