c/ Balmes 173, 3º 2ª, 08006 - Barcelona (España) (+34) 932 098 090 dom@domenech-advocats.com       Suscríbete
Què Implica La Desconnexió La Boral A Una Empresa

La desconnexió digital. Què és i com afecta a l’empresa?

Segurament fa temps que llegeixes sobre la desconnexió digital, aquest concepte – que en els últims temps es va usant molt –, significa que solament es podran usar els mitjans tecnològics i informàtics que l’empresa posi a la disposició de les persones treballadores, durant l’horari de treball establert en el contracte laboral o mitjançant acord posterior entre les parts, sempre que, compleixi amb l’horari màxim en còmput setmanal.

Per a ser més clars, les persones treballadores no podran estar connectats amb l’empresa ni amb els seus mitjans tecnològics (email, ordinador portàtil, etc.) en el seu temps de descans, fora de l’horari laboral, permisos i vacances. Tampoc, durant les incapacitats temporals.

Per què les empreses han de complir amb la desconnexió digital??

Aquesta mesura ve regulada en les següents normatives:

 1. Directiva 2003/88/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 4 de novembre de 2003, relativa a determinats aspectes de l’ordenació del temps de treball i que es va publicar en el BOE amb data 18 de novembre de 2003.
 2. També, es regula a l’article 20 bis de l’Estatut de les Persones Treballadores sobre drets dels treballadors a la intimitat en relació amb l’entorn digital i a la desconnexió.
 3. En l’article 88 de la LOPDGDD (llei orgànica de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals).
 4. En l’article 18 de la Llei del Treball a Distància.

Què suposa per a les empreses haver de complir amb la desconnexió digital?

 1. L’empresari ha d’elaborar una política interna sobre la desconnexió digital on estableixi els drets i obligacions de les persones treballadores.
 2. L’empresari haurà de determinar i delimitar l’ús dels mitjans tecnològics i informàtics dins i fora de l’horari laboral.
 3. Per a implementar la política interna sobre la desconnexió digital hauran de realitzar accions formatives a directius i persones treballadores sobre l’ús correcte de l’ús professional dels mitjans tecnològic i informàtics.

Claus sobre la desconnexió digital:

 1. Determinar l’ús dels mitjans tecnològics i informàtics dins de l’àmbit laboral (distingir entre ús professional i ús personal).
 2. Explicar en què consisteix l’ús professional versus l’ús personal dels mitjans tecnològics i informàtics de l’empresa.
 3. L’empresari pot efectuar la vigilància empresarial sobre aquests mitjans sempre que l’hagi regulat i explicat a les persones treballadores que formen part de l’organització empresarial.
 4. Realitzar el protocol sobre la desconnexió digital. En cas de tenir representació legal, haurà de negociar-se amb ella de bona fe.

Si vols que t’assessorem sobre com fer el Protocol sobre Desconnexió Digital de la teva empresa no dubtis a posar-te en contacte amb Domenech Delsors Advocats.

Summary
La desconnexió digital. Què és i com afecta a l'empresa?
Article Name
La desconnexió digital. Què és i com afecta a l'empresa?
Description
Com s'aplica la desconnexió digital en una empresa? Segurament fa temps que llegeixes sobre la desconnexió digital, aquest concepte significa que solament es podran usar els mitjans tecnològics i informàtics que l'empresa posi a la disposició de les persones treballadores, durant l'horari de treball establert en el contracte laboral o mitjançant acord posterior entre les parts, sempre que, compleixi amb l'horari màxim en computo setmanal.
Author
Publisher Name
Domenech Delsors Advocats
Publisher Logo
This site uses cookies to enhance your experience. By continuing to the site you accept their use. More info in our cookies policy.     ACCEPT