c/ Balmes 173, 3º 2ª, 08006 - Barcelona (España) (+34) 932 098 090 dom@domenech-advocats.com       Suscríbete
La Plusvàlua, Cap A Una Fiscalitat Més Justa

La plusvàlua, cap a una fiscalitat més justa

  • 29 març, 2017

El Tribunal Constitucional ha reconegut l'injust d'un sistema d'imposició en les transmissions d'immobles fonamentat en l'establiment de l'impost (plusvàlua), sense tenir en compte l'increment o decrement real del valor del terreny d'acord amb el mercat. L'Impost sobre el Valor dels…

This site uses cookies to enhance your experience. By continuing to the site you accept their use. More info in our cookies policy.     ACCEPT