c/ Balmes 173, 3º 2ª, 08006 - Barcelona (España) (+34) 932 098 090 dom@domenech-advocats.com       Suscríbete
El Reparto De Dividendos Es Un Derecho Del Socio Minoritario.

El repartiment de dividends és un dret del soci minoritari.

 

El passat 1 de gener de 2017 recupera vigència legal l’article 348 bis de la Llei de Societats de Capital aprovada per al RDL 1/2010 de 2 de Juliol que introduïa la possibilitat de separació del soci minoritari d’una companyia mercantil davant la falta de repartiment de dividends i que tan sols va estar vigent 9 mesos des de la seva introducció.

Sis anys més tard podem tornar a utilitzar aquest precepte, absolutament favorable al soci minoritari; el contingut del mateix és absolutament nou i tracta de defensar els drets del soci minoritari quan la majoria d’accionistes decideixen no repartir dividends.

 

L’article 348 bis:

  1. A partir del cinquè exercici a explicar des de la inscripció en el Registre Mercantil de la societat, el soci que hagués votat a favor de la distribució dels beneficis socials tindrà dret de separació en el cas que la junta general no acordés la distribució com a dividend de, almenys, un terç dels beneficis propis de l’explotació de l’objecte social obtinguts durant l’exercici anterior, que siguin legalment repartibles.
  2. El termini per a l’exercici del dret de separació serà d’un mes a explicar des de la data en què s’hagués celebrat la junta general ordinària de socis.

La societat queda per tant obligada a abonar la quota de liquidació del soci minoritari quan aquest decideix separar-se de la societat que no hagi repartit almenys un terç dels beneficis obtinguts. És un Dret de separació automàtic i objectiu i que obliga a la societat mercantil a repartir a partir del cinquè exercici, de forma anual almenys un terç dels seus beneficis sigui la que sigui la seva situació econòmica.

No obstant això, l’exercici d’aquest dret de l’accionista minoritari que es tradueix en obligació de la societat mercantil podria arribar a ser abusiu i arbitrari quan l’empresa es troba en situació de crisi; en l’altra cara de la moneda la falta de repartiment de dividends pot arribar a configurar un abús de dret del soci majoritari.

És fàcil que durant la vida de la societat els socis arribin a tenir interessos contraposats, i dificultós és dirimir si les accions encaminades a defensar aquests interessos poden arribar a ser abusives per a uns o per a uns altres. És un tema polèmic i aquesta va ser la causa per la qual davant la situació de greu crisi econòmica el govern va decidir vetar la seva aplicació.

Entenc que ni el canvi de situació econòmica ni la tímida sortida de la crisi no evitaran la polèmica i, davant la falta d’una legislació mercantil concorde al segle XXI, seran els Tribunals els qui hauran de decidir sobre l’arbitrarietat de l’exercici del dret.

Summary
El repartiment de dividends és un dret del soci minoritari. - Domenech Delsors
Article Name
El repartiment de dividends és un dret del soci minoritari. - Domenech Delsors
Description
Ara ja és favorable al soci minoritari; es defensen els drets del mateix quan la majoria d'accionistes decideixen no repartir dividends.
Author
Publisher Name
Domenech Delsors Advocats
Publisher Logo
This site uses cookies to enhance your experience. By continuing to the site you accept their use. More info in our cookies policy.     ACCEPT