El Canal De Denúncies O Canal ètic

El canal de denúncies o canal ètic

  • 2 novembre, 2023

En què consisteix el canal de denúncies?El dia 1 de desembre de 2023 totes les entitats obligades a això hauran de tenir implementat un canal de denúncies o canal ètic on es puguin informar anònimament qualsevol actuació contrària a la…

Nova Llei De Protecció Del Denunciant.

Nova Llei de protecció del denunciant.

  • 8 març, 2023

La Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció va ser aprovada el 16 de febrer en el Congrés, i ha estat publicada en…

2023 Nou Regim Per Als Autònoms

2023 nou regim per als autònoms

  • 8 novembre, 2022

El nou règim d'autònoms establert pel Govern suposa un canvi estructural dràstic amb unes noves regles tant per a autònoms com per a emprenedors i certament, d'un gran impacte en l'economia espanyola futura. Les persones treballadores per compte propi o…

Nova Llei Concursal: Un Nou Escenari

Nova Llei Concursal: un nou escenari

  • 11 octubre, 2022

El passat dia 6 de Setembre de 2022 es va publicar en el BOE la Llei 16/2022, de 5 de setembre, de reforma del text refós de la Llei Concursal, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2020, de 5 de maig.…