c/ Balmes 173, 3º 2ª, 08006 - Barcelona (España) (+34) 932 098 090 dom@domenech-advocats.com       Suscríbete
El Canal De Denúncies O Canal ètic

El canal de denúncies o canal ètic

En què consisteix el canal de denúncies?
El dia 1 de desembre de 2023 totes les entitats obligades a això hauran de tenir implementat un canal de denúncies o canal ètic on es puguin informar anònimament qualsevol actuació contrària a la normativa o a les bones pràctiques empresarials, ja siguin en material laboral, mediambiental, tributària o de qualsevol índole.
Amb data 20 de febrer de 2023, es va aprovar la Llei 2/2023, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

Per a qui és obligatori?
Aquesta Llei estableix que determinades entitats del sector privat estaran obligades a implementar el canal ètic o de denúncies. Concretament, la norma estableix que, en el sector privat, hauran de comptar amb aquest canal:
• Les persones jurídiques amb més de 50 treballadors.
• Partits polítics, sindicats, patronals i les fundacions, sempre que aquestes últimes rebin o gestionin fons públics.
Existeixen diverses persones jurídiques que estan obligades a implementar un canal de denúncies sigui com sigui el seu nombre de treballadors, fins i tot amb menys de 50 treballadors estan obligades a això les fundacions que gestions o rebin fons públics i algunes empreses del sector financer, entre altres.
A partir de l’1 de desembre de 2.023 totes les empreses amb 50 o més empleats i totes les fundacions que rebin o gestionin fons públics hauran d’acreditar la implantació del canal de denúncies o canal ètic.

Quin termini hi ha per a complir amb aquesta obligació?
La Llei 2/2023 va entrar en vigor el 13 de març establint els següents terminis per a la implementació del canal ètic o de denúncies:
• Les empreses de més de 249 treballadors tenen 3 mesos per a la seva implementació, sent la data límit el 13 de juny de 2023.
• La resta d’empreses, les compreses entre 50 i 249 treballadors, tenen fins a l’1 de desembre de 2023 per a implementar-ho.

Què necessito per a implementar el canal de denúncies?
Per a la implementació del canal de denúncies és necessària una eina informàtica que compleixi els requisits que estableix la normativa i un sistema de gestió del canal de denúncies amb designa de les persones responsables del mateix que garanteixin la privacitat i anonimat de l’informant o denunciant, de manera que la gestió interna es converteix en summament difícil i es fa sovint impossible puix que cal garantir que les comunicacions seran tractades de manera objectiva, anònima i confidencial, evitant que el coneixement intern de l’empresa trenqui aquest anonimat.

Em poden sancionar si no compleixo amb aquesta obligació?

La implementació obligatòria ve acompanyada en la Llei d’importants mesures coercitives en forma de sancions. La mateixa Llei 2/2003, de 20 de febrer conté un règim sancionador en el qual es preveuen sancions que ascendeixen fins a 1.000.000 d’euros.

El canal ètic o de denúncies extern és sens dubte la millor opció per a entitats de mitjana i petita dimensió, per això en el nostre despatx ens hem dotat dels mitjans necessaris per a oferir als nostres clients un canal extern amb el qual donin compliment a aquestes obligacions legals, oferint-los l’eina necessària i fent-nos càrrec de la gestió i assessorament. No dubti a posar-se en contacte amb nosaltres i l’informarem.

Summary
El canal de denúncies o canal ètic
Article Name
El canal de denúncies o canal ètic
Description
El dia 1 de desembre de 2023 totes les entitats obligades a això hauran de tenir implementat un canal de denúncies o canal ètic on es puguin informar anònimament qualsevol actuació contrària a la normativa o a les bones pràctiques empresarials, ja siguin en material laboral, mediambiental, tributària o de qualsevol índole.
Author
Publisher Name
Domenech Delsors Advocats
Publisher Logo
This site uses cookies to enhance your experience. By continuing to the site you accept their use. More info in our cookies policy.     ACCEPT