c/ Balmes 173, 3º 2ª, 08006 - Barcelona (España) (+34) 932 098 090 dom@domenech-advocats.com       Suscríbete
Despido Domenech Advocats

Nul·litat de l’acomiadament disciplinari amb causa fictícia que encobreix una altra de caràcter discriminatori.

En l’actualitat la invocació d’una causa disciplinària no és un requisit merament formal o instrumental, sinó un element bàsic i essencial l’absència del qual suposa vulnerar el dret a la tutela judicial efectiva del treballador afectat. Aquesta tesi que així plantejada podria semblar agosarada, actualment ja ha estat reconeguda per alguna jurisprudència.

Com a conseqüència d’això, cal plantejar-se davant un acomiadament la següent qüestió: La invocació d’una causa disciplinària real en la carta d’acomiadament és en el nostre ordenament jurídic alguna cosa imprescindible, o continuem inserits en la “cultura de relacions laborals” en la qual donem per descomptat que si l’empresa reconeix en la pròpia carta d’acomiadament la improcedència del mateix i posa a la disposició del treballador la indemnització corresponent, la realitat i justificació de la causa d’acomiadament és alguna cosa ja innecessari o merament instrumental?

Sens dubte la resposta és afirmativa: cal al·legar una causa real, lluny de tota referència genèrica com per exemple la utilitzada “disminució continuada i voluntària en el seu rendiment i transgressió de la bona fe contractual”.

Amb la promulgació de la Llei 3/2012 de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral va desaparèixer l’anomenat “acomiadament exprés” que possibilitava el reconeixement unilateral de la improcedència de l’acomiadament per part de l’ocupador i limitava les seves possibilitats d’impugnació judicial i per tant en el nostre actual marc legal l’exigència de “causa certa” és essencial i no merament formal.

Quan es constata l’existència d’una causa incerta o fictícia, es produeix una vulneració del dret fonamental a la tutela judicial efectiva del treballador, en impedir-se el coneixement de la causa real de l’acomiadament dificultant o impedint la seva acció judicial d’impugnació. Això suposa, sense gènere a dubtes, la declaració de nul·litat del cessament disciplinari amb causa fictícia.

D’altra banda, la causa al·legada en moltes cartes d’acomiadament encobrien una altra real de caràcter discriminatori -la situació de malaltia temporal de la treballadora, les reivindicacions laborals, l’haver iniciat accions judicials contra l’empresa, etc etc – contravenint normes internacionals antidiscriminatòries.

Finalment apuntar que l’estimació de la demanda comporta no solament la nul·litat de l’acomiadament, sinó també la possibilitat de sol·licitar una indemnització complementària per danys morals amb l’objecte de rescabalar al treballador afectat del dany causat per la vulneració patida.

Espero que aquestes breus línies hagin estat del seu interès i responguin a algunes de les qüestions que diàriament es plantegen en el nostre despatx Domenech Delsors Advocats.

Summary
Nul·litat de l'acomiadament disciplinari amb causa fictícia que encobreix una altra de caràcter discriminatori.
Article Name
Nul·litat de l'acomiadament disciplinari amb causa fictícia que encobreix una altra de caràcter discriminatori.
Description
Així plantejat pota semblar agosarat, però actualment ja ha estat reconegut per alguna jurisprudència.
Author
Publisher Name
Domenech Delsors Advocats
Publisher Logo
This site uses cookies to enhance your experience. By continuing to the site you accept their use. More info in our cookies policy.     ACCEPT