c/ Balmes 173, 3º 2ª, 08006 - Barcelona (España) (+34) 932 098 090 dom@domenech-advocats.com       Suscríbete
El Dret A La Devolució Del Pagat Per Plusvàlua

El Dret a la devolució del pagat per plusvàlua

  • 25 març, 2024

El Tribunal Suprem revisa la seva anterior jurisprudència i declara que cal obtenir la devolució del pagat per plusvàlua municipal quan no es va obtenir increment de valor del terreny, encara que la liquidació sigui ferma. Recentment hem tingut accés…

Plusvàlua: Garrotada A Les Arques Públiques

Plusvàlua: Garrotada a les arques públiques

  • 11 febrer, 2022

Hisenda confirma que les transmissions realitzades entre el 26 d'octubre i el 9 de novembre queden exemptes de pagar plusvàlua. La Sentència del Tribunal Constitrucional de 26 d'octubre de 2021 va declarar inconstitucional el mètode de càlcul de l'Impost sobre…

Els 5 Passos Per A La Reclamació De La Plusvàlua

Els 5 passos per a la reclamació de la plusvàlua

  • 31 maig, 2017

En articles anteriors hem parlat de les recents Sentències que han considerat injust el pagament de la plusvàlua amb independència de l'increment o decrement del valor real del terreny. El passat 11 de maig de 2017 s'ha fet el pas…

Més Sobre La Plusvàlua

Més sobre la plusvàlua

  • 6 abril, 2017

En el nostre últim article "La plusvàlua, cap a una fiscalitat més justa", parlem de la recent Sentència del Tribunal Constitucional que reconeixia l'injust de l'impost de plusvàlua en les transmissions d'immobles en ser el resultat d'un càlcul automàtic partint…

La Plusvàlua, Cap A Una Fiscalitat Més Justa

La plusvàlua, cap a una fiscalitat més justa

  • 29 març, 2017

El Tribunal Constitucional ha reconegut l'injust d'un sistema d'imposició en les transmissions d'immobles fonamentat en l'establiment de l'impost (plusvàlua), sense tenir en compte l'increment o decrement real del valor del terreny d'acord amb el mercat. L'Impost sobre el Valor dels…

This site uses cookies to enhance your experience. By continuing to the site you accept their use. More info in our cookies policy.     ACCEPT