c/ Balmes 173, 3º 2ª, 08006 - Barcelona (España) (+34) 932 098 090 dom@domenech-advocats.com       Suscríbete
Novedades LAU Domenech Delsors

Les 6 principals novetats de la reforma de la LAU

Habitatge de lloguer: quines novetats aporten les modificacions de la LAU? El passat 6 de març de 2019 va entrar en vigor el Reial Decret Llei 7/2019 de Mesures Urgents en matèria d’Habitatge i lloguer, després de la sonora derrota parlamentària en la no convalidació del Reial decret 21/2018 de 14 de desembre. Essencialment, el nou decret inclou totes les mesures de l’anterior. No obstant això, la Diputació Permanent del Congrés, ja que està dissolt per la convocatòria d’eleccions, haurà de convalidar el nou Decret que, en principi, té més probabilitats de tirar endavant.

Principals novetats

Bàsicament, la modificació de la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) introdueix una novetat destacable que beneficia als inquilins: l’ampliació de la pròrroga obligatòria del contracte, és a dir, la durada mínima dels arrendaments d’habitatge passarà de 3 a 5 anys (o 7 si l’arrendador és persona jurídica).

Tots els contractes formalitzats a partir del 6 de març, encara que tinguin una durada inferior a 5 anys, si l’arrendatari ho desitja, podrà continuar amb el contracte fins als 5 anys. Per exemple, si signem un contracte el 20 de març de 2019 i la durada és d’un any, el venciment seria el 20 de març de 2020, no obstant això, si l’inquilí vol, pot continuar vivint en el seu pis fins al 20 de març de 2024.

A més, si l’arrendador no avisa a l’inquilí amb almenys 4 mesos d’antelació a aquesta data, el contracte es prorrogarà anualment amb un màxim de 3 anys més, podent l’inquilí residir allí fins al 20 de març de 2027.

Altres innovacions són que, en el cas que l’arrendador sigui persona jurídica, les despeses de gestió immobiliària i de formalització del contracte aniran a càrrec d’ells, i el fet que els contractes d’habitatge queden exempts del pagament de l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. També es limita a 2 mesos de renda la fiança i garantia addicional exigible a l’inquilí, tret que es tracti de contractes de llarga durada.

En el cas que es compri un habitatge que estigui llogada, s’haurà de respectar el contracte vigent, encara que no estigui inscrit en el Registre de la Propietat, cosa que fins ara no ocorria.

Un element important per a tenir en compte pels arrendadors i propietaris és que la recuperació de l’habitatge en cas de resolució anticipada del contracte haurà de quedar per escrit expressament (en cas que ho necessiti per a habitatge habitual, els seus fills, etc.).

Sense modificacions

Finalment, ha quedat fora de la modificació la limitació dels preus del lloguer a través de l’Índex de preus que figurava en un esborrany del Decret per a controlar la important pujada d’aquests. Estarem atents per si més endavant es regula aquest àmbit.

Domenech Advocats els podem assessorar de forma integral i solvent siguin propietaris o inquilins, sobre qualsevol aspecte en matèria d’arrendaments urbans.

Summary
Les 6 principals novetats de la reforma de la LAU
Article Name
Les 6 principals novetats de la reforma de la LAU
Description
Bàsicament, la modificació de la Llei d'Arrendaments Urbans (LAU) introdueix una novetat destacable que beneficia als inquilins: l'ampliació de la pròrroga obligatòria del contracte, és a dir...
Author
Publisher Name
Domenech Delsors Advocats
Publisher Logo
This site uses cookies to enhance your experience. By continuing to the site you accept their use. More info in our cookies policy.     ACCEPT