c/ Balmes 173, 3º 2ª, 08006 - Barcelona (España) (+34) 932 098 090 dom@domenech-advocats.com       Suscríbete
Preinscripción Domenech Advocats

Nova modificació del Codi Civil en matèria de prescripció.

Dimarts passat 6 d’octubre de 2015 es va publicar la Reforma de la Llei d’Enjudiciament Civil, aprovada per la Llei 42/2015 de 5 d’octubre. Entre els molts preceptes modificats cal destacar la modificació dels terminis de preinscripció per a les accions personals que no tinguin assenyalat un termini específic.

Des de fa 120 anys, és a dir, des de la promulgació del Codi Civil en 1889, el termini general per a l’exercici de les accions personals era de 15 anys. Ara el legislador ha decidit escurçar-ho reduint-ho de 15 a 5 anys.

La reforma està en coherència amb el nou Règim de Segona Oportunitat per a les persones físiques recentment aprovat pel Consell de Ministres, però també a la cerca d’un major equilibri i seguretat en les relacions jurídiques entre les parts.

Estableix el preàmbul de la Llei: “Aquesta reforma serveix també per dur a terme una primera actualització del règim de la preinscripció que conté el Codi Civil, qüestió d’una gran importància en la vida jurídica i econòmica dels ciutadans. A partir dels treballs de la Comissió General de Codificació, s’escurça el termini general de les accions personals de l’article 1964, establint un termini general de cinc anys. Amb això s’obté un equilibri entre els interessos del creditor en la conservació de la seva pretensió i la necessitat d’assegurar un termini màxim. La disposició transitòria relativa a aquesta matèria permet l’aplicació a les accions personals nascudes abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, d’un règim també més equilibrat, fent efecte el nou termini de cinc anys.”

Aquesta mesura afavoreix al deutor i pot semblar que perjudica al creditor: no obstant això fa molt temps que es ve denunciant l’excessiu del terme quinze anys per a la preinscripció de les obligacions contractuals als quals s’aplica. Cinc anys no pot considerés com un termini breu sinó, com a màxim, mitjà. Sembla un terme raonable perquè un acreedor atent adopti les mesures necessàries per exigir el seu dret i, sobretot, no pot considerar-se lesiu quan el còmput del termini s’acompanya del benefici de la interrupció de la preinscripció.

La Llei com no podria ser d’una altra manera, estableix un règim transitori que permet l’aplicació a les accions personals nascudes abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

Esperant pugui aclarir algunes qüestions que estem actualment veient en Domenech Delsors Advocats.

Summary
Nova modificació del Codi Civil en matèria de prescripció.
Article Name
Nova modificació del Codi Civil en matèria de prescripció.
Description
Entre els molts preceptes modificats cal destacar la modificació dels terminis de prescripció per a les accions personals que no tinguin assenyalat un termini específic.
Author
Publisher Name
Domenech Delsors Advocats
Publisher Logo
This site uses cookies to enhance your experience. By continuing to the site you accept their use. More info in our cookies policy.     ACCEPT