c/ Balmes 173, 3º 2ª, 08006 - Barcelona (España) (+34) 932 098 090 dom@domenech-advocats.com       Suscríbete
Que Hay Que Saber Ley Segunda Oportunidad

Què cal saber sobre la llei de segona oportunitat.

Volem parlar novament del concurs de persona física conegut com a mecanisme de “segona oportunitat”, tema de gran actualitat i que es va tractar àmpliament, ja que planteja diversos problemes d’execució.

Els passats dies 12 i 13 de novembre 2019 vam acudir, com cada edició, al XV Fòrum Concursal. Sessions eminentment pràctiques on es van tractar temes de summa actualitat que sorgeixen en el dia a dia dels qui ens dediquem professionalment al dret concursal.

Aquest mecanisme dóna empara a les persones físiques (empresàries i no empresàries) en situació d’insolvència per a arribar a un acord amb els creditors, liquidar el patrimoni per a pagar els crèdits i, si escau, sol·licitar el benefici de l’exoneració del passiu insatisfet.

Sent una solució molt interessant, la seva execució pot comportar  alguna que una altra dificultat que pot portar a allargar el temps de tramitació del procediment.

El procediment preveu una primera fase de mediació davant Notari, que evitaria la via judicial. Primer problema: trobar un mediador. La dificultat no és tant trobar-lo, sinó que el mediador accepti el lloc, ja que en tenir els deutors molt pocs recursos econòmics, el mediador es planteja dubtes de no veure retribuïda la seva labor, risc sens dubte cert.

Per això, el notari tira d’agenda fins a cridar un número prudencial de tres mediadors i fer constar que cap ha acceptat el nomenament, declaració imprescindible per a seguir la via judicial.

Si fracassa la mediació, iniciem la via judicial amb una demanda en el partit judicial del domicili del deutor. Segona dificultat: quan el deutor no és empresari, el jutjat en qüestió no és un jutjat mercantil especialitzat en procediments concursals i això pot alentir el tràmit. És el nostre parer que la competència hauria de recaure sempre en els jutjats mercantils.

Tercer punt problemàtic: aconseguir el benefici de l’exoneració del passiu insatisfet. La seva finalitat és liquidar tots els deutes existents fins i tot no existint béns suficients del deutor per a fer front al seu pagament. Per a això resulta imprescindible provar la bona fe del deutor.

Com la demostrarem? Aportant tota la documentació que justifiqui l’actuació diligent del deutor, exposant detalladament les causes que han portat a la insolvència, manifestant les dificultats econòmiques, precarietat laboral, problemes familiars, malalties, etc. amb el detall més gran possible. És potser un dels punts més importants i que el que cal prestar molta atenció ja d’això pot dependre la posterior resolució. La nostra recomanació és sincerar-se al màxim per a poder traslladar la realitat al Jutge.

Dèiem que els beneficis continuen sent majors que les dificultats i això ho podem afirmar amb tota rotunditat.

Tant és així que el Tribunal Suprem, en una recent sentència de 2 de juliol, ha ampliat l’exoneració als deutes amb la Seguretat Social i Hisenda, quan la llei no la contempla. Els deutes amb la Seguretat Social i Hisenda solen ser molt més comunes i les que més ofeguen als autònoms.

L’Alt Tribunal considera que, una vegada aprovat el pla de pagaments pel jutge, el creditor públic no pot contrariar-lo i embargar els béns del deutor posant en perill l’eficàcia del pla. Recordem que la finalitat de la llei és l’exoneració plena del deutor.

En aquest sentit, els Ministeris de Justícia i Economia van presentar al Govern al març 2019 el Projecte de Text Refós de la Llei Concursal, que preveu l’extensió de l’exoneració a “la totalitat dels crèdits insatisfets” i que “en tot cas, l’exoneració inclourà als crèdits de Dret públic”.

Sens dubte, és una mesura molt transformadora. De la prioritat que li atorgui el nou govern a la reforma, dependrà la seva definitiva aprovació per les Corts, per la qual cosa és difícil de determinar encara la seva entrada en vigor.

En cas que vostè es trobi en situació d’insolvència o conegui a algú a qui li pugui interessar iniciar aquest procediment per a liquidar els seus deutes i començar de nou, no dubti a contactar amb Domenech Delsors Advocats i li atendrem al més aviat possible i de forma personalitzada.

Summary
Què cal saber sobre la llei de segona oportunitat.
Article Name
Què cal saber sobre la llei de segona oportunitat.
Description
Volem parlar novament del concurs de persona física conegut com a mecanisme de “segona oportunitat”, tema d'actualitat i que planteja diversos problemes d'execució.
Author
Publisher Name
Domenech Delsors Advocats
Publisher Logo
This site uses cookies to enhance your experience. By continuing to the site you accept their use. More info in our cookies policy.     ACCEPT