c/ Balmes 173, 3º 2ª, 08006 - Barcelona (España) (+34) 932 098 090 dom@domenech-advocats.com       Suscríbete
Ley De Segunda Oportunidad

Existeix una segona oportunitat. L’acumulació de deutes no és la fi.

El passat 30 de juliol de 2015 va entrar en vigor la Llei 25/2015, de 28 de juliol, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de la càrrega financera i altres mesures d’ordre social.

Deia l’exposició de motius de Llei que el seu objectiu no és un altre que permetre el que tan expressivament descriu la seva denominació: que una persona física, malgrat un fracàs econòmic empresarial o personal, tingui la possibilitat d’encarrilar novament la seva vida i fins i tot d’arriscar-se a noves iniciatives, sense haver d’arrossegar indefinidament una llosa de deute que mai podrà satisfer.

L’experiència ha demostrat que quan no existeixen mecanismes de segona oportunitat es produeixen desincentius clars a escometre noves activitats i fins i tot a romandre en el circuit regular de l’economia. Això no afavoreix òbviament al propi deutor, però tampoc als creditors ja siguin públics o privats. Al contrari, els mecanismes de segona oportunitat són desincentivadors de l’economia submergida i afavoridors d’una cultura empresarial que sempre redundarà en benefici de l’ocupació.

A aquesta finalitat respon la primera part d’aquesta Llei, per la qual es regulen diversos mecanismes de millora de l’Acord Extrajudicial de Pagaments, introduït en la nostra legislació concursal per la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització, i s’introdueix un mecanisme efectiu de segona oportunitat per a les persones físiques destinat a modular el rigor de l’aplicació de l’article 1911 del Codi Civil que estableix la responsabilitat patrimonial universal del deutor, el que el deutor respongui davant els seus deutes amb tots els seus béns presents i futurs.  

La finalitat de la Llei no és una altra que permetre a les persones físiques una segona oportunitat, és a dir, que, malgrat un fracàs econòmic empresarial o personal, tingui la possibilitat d’encarrilar novament la seva vida i fins i tot d’arriscar-se a noves iniciatives, sense haver d’arrossegar indefinidament una els deutes que mai podrà satisfer.

De la reforma que va suposar la Llei cal destacar la introducció de l’article 178 bis que tracta del benefici del passiu insatisfet. Una vegada conclòs el concurs el deutor persona natural podrà obtenir el benefici d’exoneració del passiu insatisfet, sempre que es compleixin els requisits establerts de concurrència de bona fe i de falta d’actius per afrontar els seus deutes.

El procés és complex, amb intervenció preceptiva d’Advocat i tutelat per un Jutge, no per això menys interessant. Dic això perquè pel que sembla de les estadístiques publicades després d’un any de bagatge de la Llei els resultats no són els esperats.

En el primer semestre de 2016 es van presentar solament 344 concursos de persona física no empresari, en el 2015 no van arribar a 600 quan a França o Alemanya se superen àmpliament els 100.000 concursos de persona física a l’any. Espanya ha estat dels últims d’Europa a regular la segona oportunitat i clarament la Llei no ha servit per recuperar a les milers de persones en clara situació de risc social per infrautilización de la mateixa. És una Llei infrautilizada, però no per això hem d’ignorar-la.

Malgrat la complexitat que a primera vista ofereix la reforma, és una eina que puc afirmar pot ajudar en gran manera a moltes persones. Cal seguir treballant sense timidesa de manera que més persones puguin obtenir aquest benefici i puguin seguir activament en la nostra societat creant riquesa i treball.

 

Summary
Llei de Segona Oportunitat
Article Name
Llei de Segona Oportunitat
Description
Permet que una persona física, malgrat un fracàs econòmic empresarial o personal, tingui la possibilitat d'encarrilar novament la seva vida i fins i tot d'arriscar-se a noves iniciatives, sense haver d'arrossegar indefinidament una llosa de deute que mai podrà satisfer.
Author
Publisher Name
Domenech Delsors Advocats
Publisher Logo
This site uses cookies to enhance your experience. By continuing to the site you accept their use. More info in our cookies policy.     ACCEPT