c/ Balmes 173, 3º 2ª, 08006 - Barcelona (España) (+34) 932 098 090 dom@domenech-advocats.com       Suscríbete
Cinco Pasos A Seguir Para Reclamar La Clausula Suelo

Clàusula terra: 5 passos a seguir per reclamar

Després de la comentada Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el Govern davant el risc d’un col·lapse del sistema judicial s’ha apressat a reglamentar un sistema extrajudicial que faciliti arribar a un acord amb l’entitat de crèdit, tal com estableix l’exposició de motius del Reial Decret Llei 1/2017, de 20 de gener, de mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules solc. Es tracta d’un mecanisme voluntari per al consumidor i obligatori d’atendre per part de les entitats de crèdit.

Quin tipus de clàusula pot ser objecte de reclamació?: qualsevol estipulació inclosa en un contracte de préstec o crèdit garantits amb hipoteca immobiliària a tipus variable o per al tram variable d’un altre tipus de préstec que limiti a la baixa la variabilitat del tipus d’interès del contracte.

Qui pot reclamar?: El reial decret solament va dirigit als consumidors entenent per consumidor a qualsevol persona física tal com es defineix en l’ article 3 de la Ley General de Consumidores y Usuarios.

Establert qui i què es pot reclamar, els passos a seguir són els següents:

 1. Les entitats de crèdit hauran d’establir un sistema de reclamació prèvia a la reclamació judicial que tindrà caràcter voluntari per al consumidor, havent de garantir que aquest sistema de reclamació és conegut per tots els consumidors que tinguessin incloses clàusula terra en el seu préstec hipotecari. Per a això entenem que bastarà que el Banc informi des de la seva pàgina web i en totes les oficines, sense necessitat de remetre cartes personalitzades.
 2. Rebuda la reclamació l’entitat emetrà un càlcul de la quantitat a retornar incloent els interessos, o bé resoldrà en sentit contrari de forma motivada. A Domenech Delsors considerem que una oferta no és pròpiament una negociació, quan hi ha entitats que per endavant ja han anunciat la seva intenció de no retornar res, en considerar que hi ha justificació jurídica per a això.
 3. El consumidor manifestarà el seu acord amb el càlcul.
 4. S’estableix el termini de màxim per arribar a un acord i posar a la disposició del consumidor la quantitat oferida de tres mesos.
 5. El procés extrajudicial queda conclòs:
  1. si la reclamació del consumidor és rebutjada
  2. si en el termini de 3 mesos no hi ha comunicació per part de l’entitat de crèdit
  3. si el consumidor no està d’acord amb la quantitat oferta
  4. si transcorregut 3 mesos l’entitat no ha posat a la disposició del consumidor efectivament la quantitat

Les entitats de crèdit tenen el termini d’un mes per engegar les mesures necessàries per executar al Reial decret i atendre degudament les reclamacions efectuades.

Al meu entendre les mesures adoptades segueixen sent tímides; en primer lloc, queden excloses totes aquelles persones jurídiques no incloses en la definició de “consumidor” i que hagin pogut subscriure un préstec hipotecari. En segon lloc, no pot considerar-se pròpiament un sistema de negociació prèvia extrajudicial doncs el que s’articula en realitat és una oferta unilateral del banc; haurem d’estar a l’espera que quines són les ofertes cursades i del seu correcte càlcul que inclogui tots aquells conceptes susceptibles de ser reclamats.

 

Josep Domenech Delsors

Summary
Clàusula terra: 5 passos a seguir per reclamar
Article Name
Clàusula terra: 5 passos a seguir per reclamar
Description
Coneix els 5 passos per a reclamar la clàusula terra del sistema extrajudicial creat, que facilita arribar a un acord amb l'entitat de crèdit.
Author
Publisher Name
Domenech Delsors
Publisher Logo
This site uses cookies to enhance your experience. By continuing to the site you accept their use. More info in our cookies policy.     ACCEPT