c/ Balmes 173, 3º 2ª, 08006 - Barcelona (España) (+34) 932 098 090 dom@domenech-advocats.com      Suscríbete
Opciones Insolvencia Domenech Advocats

Opcions de l’avalista en situació d’insolvència causada per l’impagament del deutor principal.

El títol descriu una situació real i certament angoixant a la qual la Llei per fi ha atorgat alleujament.

La Llei d’Emprenedors permet una segona oportunitat a aquests avalistes, que es troben amb una obligació de pagament derivada de l’impagament del creditor principal, creant-li en molts casos una situació d’insolvència de caràcter perpetu.

És una segona oportunitat que permet a qui sigui empresari, professional o autònoms cotitzador poder extingir el deute contret en qualitat d’avalista sempre que s’hagi intentat -sense èxit- un acord amb els creditors a través d’un mediador concursal.

Aquesta oportunitat legislativa permet als avalistes sortir de la clandestinitat, malvivint de l’economia submergida o emparats per testaferros o administradors de palla.

Aquesta possibilitat que atorga la Llei d’Emprenedors, podríem denominar-la com la possibilitat del perdó d’aquests deutes, mitjançant el procés de mediació concursal. Aquesta figura s’ha creat perquè aquests deutors intentin almenys possibles acords de pagament amb els seus creditors. Si aquests acords de quitacions i esperes no s’arriben a adoptar o si adoptats no s’arriben a complir, llavors és quan el deutor insolvent dins del procés concursal trobarà la remissió i el perdó del seu endeutament ordinari sempre que s’atenguin els deutes de la Seguretat Social i Hisenda.

Perquè pugui donar-se aquest perdó la Llei exigeix que el deutor avalista estigui en una situació d’insolvència de forma gratuïta, i perquè tingui aquesta consideració s’exigeix que el deutor/avalista no hagi generat o agreujat de forma dolosa la mateixa.

Aquesta és una via de solució molt interessant, que permet de forma legal eliminar els deutes de les entitats financeres o proveïdors, generades en molts casos per haver avalat crèdits de societats mercantils. La meva experiència professional m’ha permès comprovar com la majoria dels avals i en conseqüència la posició d’avalista -la que dóna lloc a la seva ulterior insolvència- és una posició forçada per les entitats financeres i gairebé mai volguda pels deutors que davant la pressió d’aquelles es veuen “obligats” a afermar o avalar els deutes de les seves societats. Per això cal pensar que aquest requisit -insolvència fortuïta o no generada de forma dolosa- es donarà en la majoria dels avalistes insolvents.Aquesta “generosa” novetat legislativa, oferint una segona oportunitat ha de permetre a qui es troba en aquesta situació poder posar un punt i apart i poder continuar amb la seva activitat sense ser i passar per una insolvència de caràcter definitiu. Oferiment que sens dubte cal saber aprofitar.

Summary
Opcions de l'avalista en situació d'insolvència causada per l'impagament del deutor principal.
Article Name
Opcions de l'avalista en situació d'insolvència causada per l'impagament del deutor principal.
Description
Hi ha una segona oportunitat que permet a empresari, professional o autònoms cotitzador, poder extingir el deute contret en qualitat d'avalista.
Author
Publisher Name
Domenech Delsors Advocats
Publisher Logo
This site uses cookies to enhance your experience. By continuing to the site you accept their use. More info in our cookies policy.     ACCEPT