c/ Balmes 173, 3º 2ª, 08006 - Barcelona (España) (+34) 932 098 090 dom@domenech-advocats.com      Suscríbete
Actualitzacio Salari Minim Interprofessional 2022 Domenech Delsors Advocats

Actualització SMI: Publicat el salari mínim interprofessional per a 2022

Informem que dimecres 23 de febrer de 2022, es va publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el salari mínim interprofessional (SMI) per a 2022 a raó de:

  1. 14.000 euros bruts a l’any amb caràcter general.
  2. 7,82 euros bruts per hora en el cas de les persones treballadores de la llar.

L’entrada en vigor del nou SMI s’ha establert amb efectes de l’1 de gener de 2022.

Aquest increment suposa:

  • Un increment del 3,63% respecte del SMI anterior.
  • Que el salari mínim per a qualsevol activitat queda fixat en 33,33 euros al dia amb caràcter general.

A més, indiquem que en el salari mínim es computa únicament la retribució en diners, sense que el salari en espècie pugui, en cap cas, donar lloc a la minoració de la quantia íntegra en diners d’aquell. Aquest salari s’entén referit a la jornada legal de treball en cada activitat, sense incloure en el cas del salari diari la part proporcional dels diumenges i festius.

Si es realitzés jornada inferior es percebrà a prorrata.

Si ho desitja, li realitzarem l’actualització del SMI del seu empleat davant la Tresoreria General de la Seguretat Social. Li recordem que els empleats de llar també han de ser actualitzats sota risc de sanció.

Summary
Actualització SMI: Publicat el salari mínim interprofessional per a 2022
Article Name
Actualització SMI: Publicat el salari mínim interprofessional per a 2022
Description
El 23 de febrer de 2022 s'ha publicat en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el salari mínim interprofessional (SMI) per a 2022 a razón de: · 14.000 euros bruts a l'any amb caràcter general. · 7,82 euros bruts per hora en el cas de les persones treballadores de la llar.
Author
Publisher Name
Domenech Delsors Advocats
Publisher Logo
This site uses cookies to enhance your experience. By continuing to the site you accept their use. More info in our cookies policy.     ACCEPT