c/ Balmes 173, 3º 2ª, 08006 - Barcelona (España) (+34) 932 098 090 dom@domenech-advocats.com       Suscríbete
La Importància De La Tasació En La Compravenda D'immobles Amb Garantia Hipotecaria

La importància de la taxació en la compravenda d’immobles amb garantia hipotecària

Una recent Sentència del Tribunal Suprem de 16 de gener de 2020 anul·la la hipoteca lligada a la compravenda per un error en el consentiment del comprador causat en incomplir la societat taxadora les seves obligacions professionals.

Especial interès de vigilància ha de posar la part interessada en l’informe de taxació les conseqüències de la qual no són en absolut menors.

Què és una taxació?

La taxació és la valoració d’un objecte.

Les taxacions que es realitzen amb la finalitat d’obtenir una hipoteca tenen efectes jurídics, per la qual cosa han de complir determinades normes relatives a qui pot elaborar-les i com han de realitzar-se, per a assegurar que el valor de taxació que es calcula és vàlid i que qui la realitza ho faci de manera independent.

Com es regula una taxació?

Les taxacions estan regulades per normativa pròpia i el preu del ben fixat en la taxació és la garantia última de les entitats financeres i dels estalviadors que participen en el mercat.

En el cas que ha donat lloc la Sentència comentada, l’incompliment de les seves obligacions per part de la Societat de taxació al no haver-se adonat que les naus objecte de compravenda mancaven de subministrament de llum definitiu (comptant només amb llum d’obra), és causa de la nul·litat del contracte de compravenda i del contracte de préstec hipotecari.

“si la taxació s’hagués efectuat conforme a dret i conforme a una bona praxi professional (el que no va ocórrer) la part compradora hauria conegut la impossibilitat d’adscriure els béns a l’ús industrial (per mancar d’instal·lació elèctrica definitiva) i causa determinant de la ignorància de la part demandant va ser el deficient informe de taxació (…) designada pel Banc de Santander a la qual estava vinculada societàriament (…)”

No solament el contracte de compravenda és declarat nul, sinó també el de préstec hipotecari.

“De les conseqüències d’aquest error no pot deslligar-se el Banc demandat, quant a responsable de la societat de taxació que ell havia designat i a la qual estava vinculat societàriament. Tant el negoci jurídic de compravenda com el de préstec hipotecari eren negocis col·ligats quant a la fi econòmica a aconseguir doncs sense el préstec era impossible completar el pagament del preu tots dos formalitzats en unitat d’acte, temps i davant el mateix notari, connexió que determina també la nul·litat del préstec com al Banc no era immune a la negligència en la taxació efectuada per una taxadora de la qual havia de respondre i que el Banc va imposar (…) “

A tenir en compte

Especial importància tenen tots els detalls d’una compravenda i la nostra recomanació és que es posi especial atenció en l’informe de taxació.

El contracte de compravenda no per ser molt comuna deixa de ser un contracte amb les seves complexitats i les conseqüències de les quals poden resultar oneroses per a qualsevol de les parts contractants. No dubti a consultar-nos.

Summary
La importància de la taxació en la compravenda d'immobles amb garantia hipotecaria
Article Name
La importància de la taxació en la compravenda d'immobles amb garantia hipotecaria
Description
Una recent Sentència del Tribunal Suprem de 16 de gener de 2020 anul·la la hipoteca lligada a la compravenda per un error en el consentiment del comprador causat en incomplir la societat taxadora les seves obligacions professionals.
Author
Publisher Name
Domenech Delsors Advocats
Publisher Logo
This site uses cookies to enhance your experience. By continuing to the site you accept their use. More info in our cookies policy.     ACCEPT