c/ Balmes 173, 3º 2ª, 08006 - Barcelona (España) (+34) 932 098 090 dom@domenech-advocats.com       Suscríbete
El Cas Umtiti. Danys A L'habitatge Llogat. Domenech Delsors

El cas Umtiti. Danys a l’habitatge llogat.

Des de Domenech Advocats, bufet d’advocats que representem a la propietària de l’habitatge que va ser llogada pel jugador, neguem rotundament en nom de la nostra clienta el xantatge. És desitjable deixar per a la Justícia la resolució dels casos sense intentar condicionar les opinions de tercers.

Referent a recents notícies en la premsa relacionades amb el jugador del F.C. Barcelona, Samuel Umtiti i els seus problemes amb la Justícia, conseqüència dels desperfectes en l’habitatge que tenia llogada, el diari Sport publicava:

 “Umtiti cree ser víctima de un chantaje. El central del Barça había aceptado pagar 12.000 euros por los desperfectos causados en su vivienda anterior. Deberá personarse a juicio el jueves, pero asegura que llegará a tiempo para jugar en Bilbao. Samuel Umtiti cree ser víctima de un chantaje: el central francés del Barça había asumido su responsabilidad en los desperfectos causados en su vivienda anterior, cifrados por un perito en 12.000 euros. La propietaria de la vivienda y el jugador del Barça habían acordado que Umtiti, tras la valoración del perito, pagaría 12.000 euros. Pero el jugador francés se llevó una desagradable sorpresa al comprobar, según fuentes del entorno del jugador, que la propietaria del inmueble le reclamaba 168.000 euros más después de saber que era jugador del Barça

Sent un cas que pot afectar gran nombre de propietaris parlarem succintament del dret de danys.

Què cal tenir en compte quan posem en lloguer el nostre habitatge?

Quan una persona lloga un habitatge no sols deu el preu convingut en les dates convingudes, sinó que queda obligat també a usar l’habitatge com un diligent pare de família i a retornar la finca en concloure l’arrendament tal com la va rebre.

L’arrendatari és directament responsable de la deterioració o pèrdua que tingués la cosa arrendada tret que provi haver-se ocasionat sense culpa seva.

També l’arrendatari és responsable de les deterioracions causades per les persones de casa seva.

Així ho estableix el codi civil: “L’arrendatari està obligat a usar de la cosa arrendada com un diligent pare de família, destinant-la a l’ús pactat”.

Què hem d’entendre per la diligència del bon pare de família?

 

Pot resultar un terme estrany fora del llenguatge jurídic, però és una màxima d’absoluta vigència i reiterada referència en múltiples normes de la nostra legislació.

La diligència del bon pare de família significa aquella d’una persona assenyada i corrent, de diligència normal, segons la mena d’obligació i les circumstàncies de persones, temps i lloc; és la usual en trànsit i la requerida amb la finalitat de complir normalment la relació obligatòria.

Per tant, l’arrendatari ha d’usar la cosa de manera correcta i d’acord amb l’ús pactat.

L’incompliment de les obligacions de l’arrendatari legitima al propietari arrendador a reclamar els danys i perjudicis derivats de l’aquest incompliment, fins i tot a la resolució del contracte.

Així ho estableix la Llei d’Arrendaments Urbansl’arrendador podrà resoldre de ple dret el contracte per les següents causes: (…) La realització de danys causats dolosament en la finca o d’obres no consentides per l’arrendador quan el consentiment d’aquest sigui necessari”.

El nostre consell és sempre la prevenció mitjançant un degut assessorament; no obstant això, això no sempre evita el conflicte, tots coneixem la saturació judicial existent.

Com a propietari cal posar especial atenció al contracte d’arrendament i de la documentació complementària necessària per a poder acreditar l’estat de l’habitatge abans de ser ocupada. A pesar que existeix la presumpció que l’arrendatari rep la finca en bon estat, excepte prova en contra, és recomanable documentar degudament l’estat de la finca. Diligència màxima a l’inici.

En finalitzar el contracte si es comproven l’existència de danys l’arrendador està plenament legitimat a reclamar-los, i novament és important una inspecció detallada de l’estat de l’habitatge.

Detectats desperfectes abans del lliurament de l’habitatge, el pas següent seria la confecció d’un peritatge el més detallat i documentat possible.

Arribats aquest punt i quan els danys són certs i acreditats la discrepància entre les quanties reclamades per l’arrendador i els danys acceptades per l’arrendatari, si és el cas, no té fàcil resolució.

La resolució del conflicte versarà sobre l’acostament de les parts en les quanties fixades pels perits de les parts, i si aquest acostament resulta impossible, cada part defensarà el seu fins a la resolució judicial que dicti el Jutjat.

 

 

 

Summary
El cas Umtiti. Danys a l'habitatge llogat.
Article Name
El cas Umtiti. Danys a l'habitatge llogat.
Description
Des de Domenech Advocats, bufet d'advocats que representem a la propietària de l'habitatge que va ser llogada pel jugador, neguem rotundament en nom de la nostra clienta el xantatge, sent desitjable deixar per a la Justícia la resolució dels casos sense intentar condicionar les opinions de tercers.
Author
Publisher Name
Domenech Delsors Advocats
Publisher Logo
This site uses cookies to enhance your experience. By continuing to the site you accept their use. More info in our cookies policy.     ACCEPT