c/ Balmes 173, 3º 2ª, 08006 - Barcelona (España) (+34) 932 098 090 dom@domenech-advocats.com       Suscríbete
Caso Volkswagen Domenech Advocats

Cas Volkswagen: la primera sentència dictada a Espanya.

Ja tenim aquí la primera Sentència dictada a Espanya del conegut cas Volkswagen i per a sorpresa de molts ha estat favorable al fabricant. El Magistrat Jutge del Jutjat de 1ª Instància @i Instrucció nº 1 de Torrelavega ha desestimat una demanda interposada contra Volkswagen en la qual un comprador sol·licitava que es declarés nul el contracte de compravenda del seu vehicle, model Tiguan.

Aquesta la hi primera Sentència de moltes altres que arribaran i de les quals desconeixem cap a quin costat es decantaran.

Pel que el nostre despatx Domenech Delsors Advocats ha pogut conèixer de manera succinta, els arguments principals per desestimar la demanda vindrien a ser els següents:

  1. En primer lloc la falta d’acreditació que l’adreça de Volkswagen fos coneixedora de la instal·lació del programari mal intencionat i en conseqüència es produís la manipulació que s’estava realitzant.
  2. Cap autoritat Espanyola o comunitària ha prohibit la circulació d’aquests vehicles i por consegüent el vehicle es apte per la circulació.
  3. En tercer lloc sembla clar que si bé el canvi al programari instal·lat indueix a errors en el nivell de contaminació del vehicle, el Jutjat no aprecia la gravetat necessària perquè l’incompliment tingui entitat resolutòria, com demanava l’actor en aquest procediment. Considera el Magistrat que el demandant no va acreditar quins danys i perjudicis li comportava la variació del programari sent nul l’esforç probatori en aquest punt. Entén que el propietari hauria d’haver acreditat que el vehicle té major consum de combustible, menor vida útil, depreciació del valor de recompra, etc.

Amb aquests fonaments i uns altres més, la demanda del propietari del vehicle es rebutjada.

Això no fa més que reiterar que la prova proposada i practicada durant el procediment es primordial i serà l’element decisiu perquè la resolució sigui favorable. La prova al costat de l’acció escollida amb cautela serà el que evitarà les conseqüències d’una Sentència desfavorable i de la condemna en costes aparellada.

Summary
Cas Volkswagen: la primera sentència dictada a Espanya
Article Name
Cas Volkswagen: la primera sentència dictada a Espanya
Description
Ja tenim aquí la primera Sentència dictada a Espanya del conegut cas Volkswagen i per a sorpresa de molts ha estat favorable al fabricant.
Author
Publisher Name
Domenech Delsors Advocats
Publisher Logo
This site uses cookies to enhance your experience. By continuing to the site you accept their use. More info in our cookies policy.     ACCEPT