c/ Balmes 173, 3º 2ª, 08006 - Barcelona (España) (+34) 932 098 090 dom@domenech-advocats.com       Suscríbete
IRPH: La Justicia Europea Versus El Tribunal Supremo.

IRPH: La Justícia Europea versus el Tribunal Suprem.

El nou informe de l’Advocat de la Cort Europea apunta cap al fet que l’última sentència del Tribunal Suprem espanyol pot no ser la definitiva. A un post anterior havíem escrit sobre la falta de transparència del càlcul i la major càrrega financera que suposava, en comparació a altres índexs per als consumidors. Mètode de càlcul fosc, i difícil de comprendre la seva repercussió per al consumidor mitjà.

Recordem, l’IRPH és un índex fabricat pels bancs per al càlcul de la quota hipotecària. Aquest índex s’obté mitjançant el càlcul de la mitjana mensual de l’interès que els bancs apliquen sobre les hipoteques de nova constitució.

Múltiples demandes van entrar en els jutjats sol·licitant l’anul·lació de la clàusula que incloïa com a mètode de càlcul aquest índex. Va haver-hi moltes sentències favorables fins que el Tribunal Suprem va canviar de criteri.

El nostre Alt Tribunal va considerar en la seva Sentència de 14 de desembre de 2017 que l’índex IRPH estava legalment previst, que la clàusula era gramaticalment clara, i que superava per tant les exigències per a ser considerada plenament vàlida. Decisió emparada en el fet que l’IRPH no estava comprès en l’àmbit d’aplicació de la Directiva UE.

Ja vaig avançar en aquelles dates la meva opinió que aquesta Sentència en absolut seria un punt d’inflexió.

El cas de la clàusula IRPH va arribar a la Justícia Europea, de la mà del Jutge de Primera Instància 38 de Barcelona i ara el Tribunal de Justícia de la UE ha de dirimir si els contractes que inclouen la clàusula IRPH estan subjectes a la directiva comunitària sobre clàusules abusives.

El Jutge que va acudir a Luxemburg va plantejar si els jutges espanyols podien controlar el caràcter abusiu de la clàusula IRPH i quin deu ser la informació que l’entitat bancària ha de facilitar.

L’Advocat General de la Cort Europea és concloent: clàusula pactada entre professional i consumidor no pot excloure’s de l’àmbit d’aplicació de la directiva, al contrari del defensat pel Suprem. La fórmula de càlcul és “complexa i poc transparent” per a un consumidor mitjà.

Si la justícia europea segueix el criteri de l’Advocat General, la banca espanyola pot rebre un dur revés alhora que quedarà superat el criteri mantingut pel Tribunal Suprem en la seva Sentència de 2017 favorable a la banca.

Esperem que la Sentència del Tribunal Europeu atorgui de forma definitiva la deguda protecció al consumidor.

Summary
IRPH: La Justícia Europea versus el Tribunal Suprem.
Article Name
IRPH: La Justícia Europea versus el Tribunal Suprem.
Description
En un post anterior havíem escrit sobre la falta de transparència del càlcul i la major càrrega financera que suposava, en comparació a altres índexs per als consumidors.
Author
Publisher Name
Domenech Delsors Advocats
Publisher Logo
This site uses cookies to enhance your experience. By continuing to the site you accept their use. More info in our cookies policy.     ACCEPT