c/ Balmes 173, 3º 2ª, 08006 - Barcelona (España) (+34) 932 098 090 dom@domenech-advocats.com       Suscríbete
Obligatorietat Registre Jornada Laboral

Novetat: obligació de fitxar i de guardar el registre

A partir d’aquest diumenge 12 de maig, totes les empreses estan obligades a portar el control diari de la jornada laboral dels seus empleats.

Dicho de otra manera, el próximo lunes 13 de mayo, todo empleado que entre en la empresa debe dejar registrada la hora de entrada, pero también toda interrupción y obviamente de finalización.

Dit d’una altra manera, dilluns que ve 13 de maig, tot empleat que entre en l’empresa ha de deixar registrada l’hora d’entrada, però també tota interrupció i òbviament de finalització.

En compliment del Reial Decreto Ley 8/2019 de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball, tots els empleats hauran de fitxar per a poder portar l’empresa un registre que haurà de conservar-se durant 4 anys en les seves dependències.

L’empresa podrà adoptar com a mitjà de control l’emplenament manual o digital per cadascun dels treballadors/as, que estarà obligat a emplenar-ho de manera que quedi degudament registrada l’hora exacta d’inici, totes les interrupcions i l’hora de finalització de la seva jornada laboral.

Si encara no té implementat un sistema de registre de jornada, li recordem l’obligació de compliment estricte a partir del 12 de maig de 2019 i la prohibició expressa de realitzar excessos de jornada o hores extraordinàries excepte en supòsits excepcionals i prèviament consensuades entre empresa i empleat per a donar compliment al conveni col·lectiu d’aplicació vigent.

Si desitja més informació i assessorament en matèria de gestió de persones no dubti a contactar amb nosaltres a través d’acastaner@domenech-advocats.com i en breu ens posarem en contacte per a tractar tots els avantatges d’aquest nou servei en la seva empresa.

Summary
Novetat: obligació de fitxar i de guardar el registre
Article Name
Novetat: obligació de fitxar i de guardar el registre
Description
A partir del 12 de maig totes les empreses estan obligades a portar el control diari de la jornada laboral dels seus empleats i a guardar el registre durant 4 anys.
Author
Publisher Name
Domenech Delsors
Publisher Logo
This site uses cookies to enhance your experience. By continuing to the site you accept their use. More info in our cookies policy.     ACCEPT