c/ Balmes 173, 3º 2ª, 08006 - Barcelona (España) (+34) 932 098 090 dom@domenech-advocats.com       Suscríbete
RGPD Domenech Delsors Advocats

El que ha de saber sobre la nova RGPD.

El passat 25 de Maig va entrar en vigor la normativa europea de protecció de dades. La nova normativa pretén guanyar en privadesa i responsabilitat en el tractament de les dades de les persones físiques. Però a la pregunta inicial de si complim la normativa de protecció de dades, al dia d’avui la resposta és negativa en un percentatge considerable.

El reglament europeu desitja aportar un marc jurídic més sòlid que atorgui major transparència i generi la confiança que permeti el desenvolupament de l’economia, alhora que protegeixi degudament els Drets Fonamentals a la privadesa i a la protecció de les dades personals.

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades, conscient de l’esforç que l’adaptació suposa per a moltes pimes i micro pimes ha donat certament un ampli marge perquè aquesta adaptació tingui lloc, però és necessària la conscienciació de la necessitat d’una deguda adaptació i una major implicació d’empreses i treballadors.

Les estadístiques fruit de l’enquesta sobre el coneixement del Reglament en les pimes espanyoles realitzada per l’AEPD i CEPYME i publicades el passat 19 de Juliol de 2018 són contundents: gairebé 4 de cada 10 empreses, no tenen encara coneixement d’aquesta normativa.

Els resultats de l’enquesta recullen que els tractaments de dades que les pimes realitzen amb major freqüència són els de clients, proveïdors i empleats, que són tractats per la gairebé totalitat de les empreses (del 97% al 92%) i, en menor mesura, els relatius a la videovigilància (38%) i formularis a Internet (17%). Aquestes dades coincideixen amb l’anàlisi que va realitzar l’Agència dels 4,3 milions de fitxers inscrits per part d’empreses. Observar que un 75% d’ells feien referència a tractaments de dades d’escàs risc, i que es tractava de pimes en més d’un 90% dels casos.

Tal com explica la Directora de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, l’adaptació a la legislació sobre protecció de dades aporta valor afegit de confiança per als clients i millora la competitivitat.

En finalitzar l’any en curs, totes les pimes i micro pimes hauran d’estar degudament adaptades al nou reglament, sota risc d’inspecció i/o sanció.

Com cal procedir per realitzar l’adaptació: la nostra recomanació és partir de la formulació d’una sèrie de preguntes:

  1. Què protegeix la nova normativa i a qui va dirigida.
  2. I veure quines dades tractem, qui són els titulars d’aquestes dades, com és la finalitat del tractament, on les emmagatzemem.

Responent a aquestes preguntes tindrem la resposta del risc que manegem i com tractar-ho.

Una correcta adaptació no acaba en la implementació de mers formularis introduïts en una pàgina web o en paper escrit. És necessari un correcte coneixement de la normativa i actuar en conseqüència, cap empresa té la mateixa activitat i per tant l’adaptació ha de ser atenent a les necessitats particulars de cada entitat.

Demani més informació a dom@domenech-advocats.com i realitzarem tots els tràmits per adequar la seva empresa a la nova RGPD amb la màxima diligència i compromís..

Summary
El que ha de saber sobre la nova RGPD.
Article Name
El que ha de saber sobre la nova RGPD.
Description
La nostra recomanació per procedir a l'adaptació de la RGPD és responent a un senzill formulari sobre qui són els titulars de les dades, que...
Author
Publisher Name
Domenech Delsors Advocats
Publisher Logo
This site uses cookies to enhance your experience. By continuing to the site you accept their use. More info in our cookies policy.     ACCEPT