c/ Balmes 173, 3º 2ª, 08006 - Barcelona (España) (+34) 932 098 090 dom@domenech-advocats.com       Suscríbete
Tributacion Indemnizacion Domenech Advocats

Modificacions en la tributació de les indemnitzacions per acomiadament.

Des de fa mesos assistim a constants canvis normatius i no orfes de polèmica que sembren, en nombroses ocasions, dubtes difícils de resoldre. Avui la nostra intenció no és una altra que intentar aclareix les últimes informacions publicades sobre les retencions d’IRPF en les indemnitzacions per acomiadament.

L’avantprojecte de 20 de Juny de la Llei de Reforma Tributària va modificar el mínim exempt de retenció en les indemnitzacions per acomiadament fixant-ho en un import de 2000 euros per any d’antiguitat.

Doncs bé, el dia 29 de Juliol, el senyor Cristóbal Montoro Ministre d’Hisenda, va informar que l’Avantprojecte seria modificat de manera que el mínim exempt de retenció quedava fixat a partir de 180.000 euros de tal manera que estarien exemptes de retenció les indemnitzacions percebudes fins a l’aquest import, notícia que sens dubte va tranquil·litzar a empresa i treballadors.

Ara bé per tenir una visió completa de l’assumpte a l’anterior modificació cal afegir la regulació donada sobre el tema pel Reial Decret 3/2012, a partir del com les indemnitzacions fruit d’un acord degudament formalitzat davant CMAC no tributaran.

La informació vàlida és que les indemnitzacions per acomiadament no tributaran sempre que el seu import sigui inferior als 180.000 euros i l’acord se subscrigui i formalitzi en un acte de conciliació i amb els límits quantitatius que preveu la llei per a l’Acomiadament objectiu i l’acomiadament improcedent.

Summary
Modificacions en la tributació de les indemnitzacions per acomiadament.
Article Name
Modificacions en la tributació de les indemnitzacions per acomiadament.
Description
Aclareix les últimes informacions publicades sobre les retencions d'IRPF en les indemnitzacions per acomiadament.
Author
Publisher Name
Domenech Delsors Advocats
Publisher Logo
This site uses cookies to enhance your experience. By continuing to the site you accept their use. More info in our cookies policy.     ACCEPT